Vriend(in) worden

Wij verwelkomen u graag als vriend of vriendin van de Najib Foundation. Als vriend(in) draagt u bij aan onze activiteiten en zorgt u er samen met ons voor dat kwetsbare kinderen een nieuwe kans hebben om te spelen, naar school te gaan en beter hun talenten te ontwikkelen. U wordt vriend(in) door een donatie te doen van bijvoorbeeld €50 of €100 per jaar. Mail voor meer info naar info@najibfoundation.nl

Als u zelf een bedrag aan de Najib Foundation wilt overmaken, in plaats van een machtiging af te geven, kan dat natuurlijk ook. U kunt uw donatie storten op ABN AMRO NL92ABNA0413534251 t.n.v. Najib Foundation te Amsterdam o.v.v. Donatie. Als u voor deze optie kiest, word u niet in onze database opgenomen.

Aftrekpost Giften

De Najib Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de donateur de giften – binnen de daarvoor geldende regels – kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bovendien hoeft de Najib Foundation geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de Najib Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/giften) is informatie te vinden over de aftrekbaarheid van giften.