Kinderen staan centraal in onze missie. In het bijzonder kwetsbare kinderen, die niet goed kunnen horen of zien of dringend tandheelkundige zorg nodig hebben, maar om welke reden dan ook geen toegang hebben tot noodzakelijke medische zorg. De Najib Foundation helpt deze kinderen met hoortoestellen en tandheelkundige zorg en investeert in structurele nazorg en deskundigheidsbevordering bij lokale medische en pedagogische staf. Zo hebben kinderen weer de mogelijkheid om mee te doen, te spelen, onderwijs te volgen en hun talenten te ontwikkelen. De Najib Foundation is werkzaam in landen waar de gezondheidszorg minder goed ontwikkeld is. De Najib Foundation heeft de ambitie om in de nabije toekomst ook slechtziende kinderen van passende brillen voorzien.