"Het medisch team van de Najib Foundation heeft in 2012 bij in totaal 29 slechthorende, arme kinderen in Tanger  met succes hoortoestellen aangemeten."

Het medisch team van de Najib Foundation heeft in 2012 bij in totaal 29 slechthorende, arme kinderen in Tanger  met succes hoortoestellen aangemeten. Bovendien zorgt de Najib Foundation ervoor dat de hoortoestellen van deze kinderen vanaf nu regelmatig gecontroleerd en indien nodig bijgesteld worden. Het Centre Auditif Fahimi neemt deze nazorg voor haar rekening. Zo kunnen deze kinderen weer spelen met andere kinderen, naar school gaan en hebben zij betere kansen om hun talenten te ontwikkelen. Ambassadeur Najib Amhali reisde mee om met eigen ogen te zien wat dit project betekent voor deze kinderen en hun omgeving. Deze slechthorende kinderen zijn geselecteerd op basis van de onderzoeken die het medische team van vrijwilligers van de Najib Foundation eind 2011 bij bijna honderd slechthorende kinderen uit Tanger heeft uitgevoerd.Voor deze kinderen vervaardigde Phonak passende hoortoestellen, die kosteloos aan de kinderen werden verstrekt.

Slechthorendheid in Marokko

Behalve het aanmeten van de hoortoestellen, heeft het medische team ook een groot aantal slechthorende kinderen onderzocht die helaas geen baat hebben bij een hoortoestel, omdat het hoorverlies simpelweg te groot is, of omdat de kinderen bijvoorbeeld een operatie of buisjes nodig hebben.Dit zijn vaak heftige en verdrietige gesprekken.Het medische team legde de situatie heel zorgvuldig en helder uit en gaf geen valse hoop.Hartverscheurend voor de gezinnen. In Marokko zijn er ongeveer 63.400 doven en slechthorende mensen op een totaal van 1,5 miljoen gehandicapten of minder-validen.Sommige mensen zijn vanaf hun geboorte doof of slechthorend, anderen pas als ze ouder worden of na een ongeluk of ziekte.Een permanente stoornis in de gehoorfunctie heeft beperkingen tot gevolg.Beperkingen om zich te ontwikkelen, te werken, te spelen, actief te zijn of om zich te gedragen zoals men dat zelf wil of zoals anderen dat verwachten.In Marokko is dat in nog veel sterkere mate het geval dan in Nederland.Vaak is een relatief eenvoudige ingreep als het aanmeten van een hoortoestel, voor veel mensen te duur.

Hoortoestellen verdwijnen niet in lade

Juist voor slechthorende kinderen is duurzame nazorg en goede begeleiding essentieel.Denk aan hoortraining en indien mogelijk logopedie, maar ook praktische zaken zoals vervanging van batterijtjes en onderhoud van de hoortoestellen moeten zorgvuldig geregeld zijn.Anders verdwijnen de hoortoestellen binnen de kortste keren in een lade. Onze Marokkaanse partnerorganisatie, Association pour le Développement de Tanger (ALFCD), zorgt voor begeleiding van de kinderen en ouders zodra ze een passend hoortoestel ontvangen.De medische nazorg voor de kinderen neemt het Centre Auditif Fahimi uit Tanger. De Najib Foundation coördineert de monitoring van deze kinderen en heeft de ambitie om in de toekomst meer kwetsbare, slechthorende kinderen in Marokko (en wereldwijd) te helpen.

Bedankt!

Dit project is succesvol dankzij een groot aantal mensen en organisaties, die de Najib Foundation met veel plezier wil bedanken.

 • Het voltallige medische team en alle andere vrijwilligers
 • Mimoun Ouled Radi 😎
 • Association pour le Développement de Tanger (ALFCD)
 • Centre Auditif Fahimi (Tanger)
 • Centre Marocain de Prothèse Auditive (Casablanca)
 • Marokkofonds
 • Movenpick Hotels
 • Oorstukken Laboratorium Comfoor
 • Phonak B.V.
 • Progress Hearing
 • Battery Benelux B.V.

Recente projecten

September 2018: Poetsles aan kwetsbare kinderen

Poetsles aan kinderenNajib Amhali

Oktober 2018: Mondzorg aan kinderen in Marokko

Tandzorg aan kwetsbare kinderen in Marokko

Juli 2018: Najib Foundation naar vluchtelingenkamp Lesbos

Mondzorg aan 600 vluchtelingenkinderen in vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos Griekenland.

Steun de Najib Foundation

Kinderen beter laten kijken, luisteren en smilen..[give_form id="114"]